System wspomagający eSORA

19 maja został udostępniony pierwszy w Polsce ekspercki system online, wspomagający opracowanie analizy ryzyka operacji lotniczej z użyciem bezzałogowych statków powietrzna, opartej o metodykę SORA.

Zapoznaj się z informacjami o systemie eSORA.online, zrób analizę planowanej operacji, przejrzyj raport i podejmij dalszej kroki.

Co to jest SORA?

SORA to metodologia opracowania analizy ryzyka operacji lotniczej z użyciem BSP, zaproponowana przez agencję EASA.

» Zarejestruj się i zaloguj
» Zrób bezpłatną analizę

Kiedy potrzebna jest analiza ryzyka?

Analiza ryzyka jest potrzebne dla operacji lotniczej z użyciem BSP wykraczających poza kategorię otwartą i scenariusze standardowe.

Ma to miejsce między innymi, gdy:

  • wysokość lotu ma być większa niż 120m AGL,
  • loty będą wykonywane nad zgromadzeniami osób,
  • używane są do operacji BSP o masie startowej TOM większej niż 25kg,
  • BSP w locie poza zasięgiem wzroku ma znajdować się dalej niż 2km od pilota,
  • charakterystyczny wymiar bezzałogowego statku powietrznego używanego do wykonania lotu przekracza 3m
  • loty mają być wykonywane przy pomocy BSP, który może mieć energię przy uderzeniu większą niż 34kJ.